Drukuj

Ostatnie wiadomości z realizacji projektu !!!


W związku z realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach projektem systemowym „Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy krok” współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechniane aktywnej integracji,  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, w dniach 7-10 listopada 2011 roku rozpoczęliśmy  kolejny, a zarazem ostatni kurs ,,ABC Przedsiębiorczości” Celem przeprowadzanego warsztatu było przekazanie podstawowej wiedzy i umiejętności dotyczących zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.


Warsztaty zostały zorganizowane w formie wyjazdowej dla uzyskania pozytywnego wzmocnienia, dla wkładanego przez uczestników wysiłku. Wkładana przez podopiecznych praca była nagradzana przez możliwość uczestniczenia w atrakcjach przeznaczonych na czas wolny; zwiedzanie, wjazd na Gubałówkę, wieczór góralski w ,,Muzykanckiej Karczmie”


Mieliśmy możliwość w ramach Działań o charakterze środowiskowym, wpisanych jako jedno z zadań w projekcie systemowym ,,Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy krok” zwiedzenia kopalni w Wieliczce, Łagiewnik, Zakopanego i jego okolic. W drodze powrotnej podziwialiśmy Kraków jego piękne sukiennice oraz Wawel.


W dalszym ciągu uczestnicy mierzą  z egzaminami i uzyskaniem prawa jazdy,  sukcesywnie podchodzą do kolejnych egzaminów.


Uważamy, że założone cele w ramach projektu systemowego w 2011r. zostały osiągnięte i będą miały odzwierciedlenie w codziennym życiu naszych uczestników. Otrzymane od nas propozycje zostały wykorzystane i w wymierny sposób spożytkowane. Największą korzyścią dla naszych klientów jest to, że mogli zmobilizować się do dalszego działania, walczyć z poczuciem bezradności.


Życzymy im osiągnięcia zamierzonych celów i dalszych sukcesów, aby w dalszym ciągu stawiali na samorozwój i nie poprzestawali na tym etapie.