Drukuj

Aktualności z realizacji projektu systemowego

,,Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy krok”

 

Grupa projektowa w dniach 11 lipca do dnia 15 lipca br. przebywała wraz ze swoim otoczeniem, czyli w tym przypadku z dziećmi nad morzem w malowniczo położonej miejscowość Dąbki, koło Darłówka.Zorganizowany wyjazd opłacony został w ramach zadań wynikających z projektu; Działań o charakterze środowiskowym oraz z Aktywnej integracji wpisanym w budżet projektu.


Podczas wyjazdy odbyły się trzy warsztaty:

  1. Warsztaty psychologiczne; zajęcia zostały prowadzone przez dwóch psychologów posiadających doświadczenie w prowadzeniu treningów grupowych, zajmujących się prowadzeniem zajęć dla szerokiego grona odbiorców, ze szczególnym naciskiem na pracę z osobami długotrwale bezrobotnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Tematy zajęć poruszały warsztaty twórczości, motywacyjne, autoprezentacji, komunikacji, pracy w grupie i radzenia sobie ze stresem.

   1. Warsztaty z doradcą zawodowym; prowadzone zostały przez certyfikowanego psychoterapeutę, pracującego na co dzień w poradniach i punktach interwencji kryzysowej. Poruszane zostały kwestie dotyczące metod poszukiwania pracy, poprawnego przygotowania CV i listu motywacyjnego i głębszego wglądu w własne nieuzewnętrzniane predyspozycje.

  2. Warsztaty terapeutyczne odnosiły się do doświadczania stanu relaksacji osiąganego w różny sposób. Nasi uczestnicy projektu samodzielnie mogli ocenić skuteczność i przydatność prezentowanej wiedzy i umiejętności z zakresu higieny i zdrowia psychicznego.

 

Podczas, gdy uczestnicy wyjazdu realizowali zadania wpisane w wyjazd szkoleniowy, to ich otoczeniem zajmowały się dwie opiekunki, które zobowiązane były do prowadzenia zajęć z najmłodszymi. Dzieci miały możliwość wspólnej zabawy wykorzystując walory nadmorskiej plaży.

 Mięliśmy również możliwość zwiedzenia Darłówka i wypłynięcia w rejs statkiem po morzu. W godzinach wieczornych uczestnicy i ich dzieci korzystali z basenu, który sprawił ogromną frajdę naszym najmłodszym maluchom.
Warsztaty zostały zorganizowane w formie wyjazdowej dla uzyskania lepszych warunków do praktycznego wykorzystania nabytych umiejętności. Ponadto w trakcie prowadzonych zajęć uczestnicy przyswoili sobie w stopniu podstawowym wiedzę z zakresu budowania pozytywnych relacji społecznych – między innymi: co to znaczy być asertywnym, czym są granice funkcjonowania społecznego i jak je ustanowić i ich bronić, czym jest stres jak na nas wpływa i jak sobie z nim radzić.
Po powrocie od dnia 18 lipca 2011r. rozpoczęli praktyczną naukę jazdy po Wrocławiu, mającego na celu przygotowanie się do egzaminu na prawo jazdy kat. ,,B”


Życzymy dalszych sukcesów!!!