Drukuj

SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI

PROJEKTU- KOLEJNA EDYCJA RUSZYŁA…


W ramach wsparcia z Unii Europejskiej oraz samorządu gminnego, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach realizuje czwarty rok projekt systemowy pn. „ Trzymajmy się razem- zróbmy pierwszy krok”.


DZIAŁANIE: 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI


PODDZIAŁANIE:7.1.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI PRZEZ OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ.


Uczestnicy projektu: 3 mężczyzn, 5 kobiet.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Jednym z głównych celów projektu jest osiągnięcie
kluczowych umiejętności społecznych i kwalifikacji zawodowych
przez Naszych klientów.


W dniu 24 maja br. o godzinie 12:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach odbyło się pierwsze spotkanie z potencjalnymi uczestnikami projektu ,,Trzymajmy się razem – zróbmy pierwszy krok”. W spotkaniu gościliśmy w-ce Burmistrz Urzędu Miasta i Gminy Prusice Panią Kazimierę Rusin, która od pierwszej edycji wspiera nasze założenia i uczestniczy w realizacji działań projektowych.

Celem spotkania było poinformowanie uczestników projektu o poszczególnych etapach realizacji projektu oraz o rozpoczynającym się niebawem cyklu zajęć z kursu prawa jazdy kat.„B”, który rozpoczyna się dnia 27 maja br. o godzinie 15:30 w Trzebnicy przy ul. Prusickiej. Kurs prowadzony będzie przez Ośrodek Szkolenia Kierowców - Jarosław Gawlik.

Kolejne działania na br. są następujące:

  1. przeprowadzenie modułowego treningu kompetencji i umiejętności społecznych,
  2. warsztaty z doradcą zawodowym,
  3. zorganizowanie zajęć warsztatowo-edukacyjnych z psychologiem,
  4. zorganizowanie pięciodniowego wyjazdu dla uczestników i ich otoczenia, który przewidujemy w miesiącu lipcu br. do miejscowości nadmorskiej,
  5. zorganizowanie kursu zawodowego wg. zapotrzebowania uczestników,
  6. i inne atrakcje…….

Na koniec każdy uczestnik otrzymał torbę podróżną dla siebie i członków rodziny na wyjazdy związane z realizacją projektu.


Wszystkim uczestnikom życzymy dużo wiary we własne siły i owocnego wykorzystania możliwości pozyskania kolejnych umiejętności !!!!