Aktualności nowe


PDF Drukuj Email

Prusicki Dzienny Dom Pobytu

,,Senior – WIGOR” - Nabór wniosków


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prusicach

ogłasza nabór

uczestników do Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior - WIGOR"

1. Cel zadania

Celem głównym realizacji zadania jest wsparcie seniorów poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Realizacja zajęć będzie odbywała się w Prusickim Dziennym Domu Pobytu "Senior - WIGOR", zlokalizowanym w budynku przy ulicy Żmigrodzkiej 39, w Prusicach. Seniorom zostanie udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Planowany termin otwarcia Prusickiego Dziennego Domu Pobytu "Senior - WIGOR" – 30.12. 2015 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, minimum 8 godzin dziennie.

2. Grupa docelowa

Uczestnikami zajęć w Prusickim Dziennym Domu Pobytu "Senior - WIGOR" mogą być osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Gminy Prusice. Zakłada się objęcie wsparciem - 15 osób.

3. Rekrutacja

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach realizowanych w Prusickim Dziennym Domu Pomocy "Senior - WIGOR" proszone są o składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 17, w godzinach 7:30 - 15:30, środy od 07:30 – 17:30

Wniosek uczestnictwa można pobrać na stronie internetowej www.mgopsprusice.pl lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 17, w godzinach 7:30 - 15:30, środy od 07:30 – 17:30


Szczegółowe informacje na temat rekrutacji można uzyskać pod numerami tel.
(71) 312-50-97

 
PDF Drukuj Email

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania:

  • Kryterium ogólne- 674zł

  • Kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym- 764zł

  • Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka- 1922 zł na osobę,

 

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Wymagane dokumenty do

 

Zasiłku rodzinnego i

 

świadczenia wychowawczego

(500 +)

 


1. w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - nakaz płatniczy za 2017r.

 

2. w przypadku samotnego wychowania dziecka- zasądzone alimenty przez sąd, ojciec nieznany- zupełny akt urodzenia, wdowa/wdowiec - akt zgonu

 

3 w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej ( ryczałt, karta podatkowa)- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zapłaconym podatku za 2017r.

 

4. jeżeli nastąpiła utrata dochodu - kserokopia świadectwa pracy i PIT-u 11 za 2017r.

 

5. jeżeli nastąpiło uzyskanie dochodu - zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto za drugi przepracowany miesiąc


 

O wszelkich zmianach o dochodzie

 

w rodziny, lub w składzie rodziny

 

zobowiązany jest poinformować

 

organ wydający decyzje.

 
PDF Drukuj Email

,

 
PDF Drukuj Email

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Prusicach

informuje, iż można składać wnioski Aplikacyjne

do Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

i Przeciwdziałania Narkomanii w Prusicach na 2015 rok.

 

Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach przy ul. Powstańców Śląskich 17

do dnia 12 grudnia 2014 r., do godz. 13:30.

 

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż wszelkie wnioski z prośbą o wsparcie finansowe w roku 2015, nadsyłane w późniejszym terminie- nie będą uwzględniane.

 

Pełnomocnik ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Narkomanii i Uzależnień Lekowych

- Jolanta Guzik

 

Poniżej dostępne są druki wniosków Aplikacyjnych:

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 2

SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki