***** Zaproszenia ofertowe do 30 tys. euro *****
PDF Drukuj

 

 
PDF Drukuj

załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych,

których  wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich

równowartości kwoty 30 000 euro

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Prusicach.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach

55-110 Prusice

ul. Powstańców Śląskich 17

tel. (71) 312-50-97

fax  (71) 312-50-97

Znak sprawy GOPS.ZP.271.1.2014

Prusice, dnia 21.08.2014r.Nazwa Zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach


Z A P R A S Z A


do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie:


Dożywianie uczniów

szkół podstawowych i Zespołu Szkół

z terenu Gminy Prusice

w trakcie roku szkolnego 2014/2015


 

Więcej…
 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki