Prusice, dnia 19 grudzień 2017 r.

ZP.271.1.3.2017

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,,Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 04.01.2018r. do 31.12.2020r.”

 

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), informuję, że Zamawiający w dniu 19 grudzień 2017 r. przed otwarciem ofert w postępowaniu pn., ,,Dożywianie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Prusice w okresie od 04.01.2018r. do 31.12.2020r.” podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 590.000 zł.

 

W postępowaniu w terminie wyznaczonym do składania ofert wpłynęły 3 oferty wg. poniższego zestawienia:

 

Lp.

Wykonawca

Cena brutto  (zł) Wykonawcy

Łączna cena ofertowa przyjęta do porównania ofert (w zł)

1.

ALFA – catering Fabryka  Imprez  Marek Rączkowski  ul. Wrocławska 2, Śliwice k. Wrocławia 55-093 Kiełczów

 

5,82 zł

Brak

2.

MINI BAR

Piotr Opałka

55-100 Trzebnica, ul. Żeromskiego 25

 

6,04 zł

490 762,08 zł

3.

Restauracja Extra Blat

Maciej Wróblewski

ul. Szkolna 3

63-900 Rawicz

 

 

5,00 zł

406 260,00 zł

Płatność nastąpi w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.

 

 

SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki