PDF Drukuj Email

Rodzaje i wysokość świadczeń rodzinnych, kryteria uzyskania:

 • Kryterium ogólne- 674zł

 • Kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym- 764zł

 • Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka- 1922 zł na osobę,

 

Kwoty zasiłku rodzinnego i dodatków:

 • 95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat

 • 124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat

 • 135 zł na dziecko w wieku 19-23 lat

 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia- 90 zł

 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia- 110zł

 • dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła- 113zł

 • dodatek na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła- 69 zł

 • dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej-90 zł

 • dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka- 193 zł., nie więcej niż 386 zł. na wszystkie dzieci

 • dodatek z tytułu urodzenia dziecka- 1000zł

 • dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego- 400zł

 • dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego- 100zł

 • zasiłek pielęgnacyjny- 153zł

 • specjalny zasiłek opiekuńczy- 520zł

 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka-1000zł

 • zasiłek dla opiekuna- 520zł

 

SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki