Informacje dotyczące świadczeń rodzinnych.PDF Drukuj Email

Co należy wiedzieć na temat świadczeń rodzinnych?


dddddOkres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października roku następnego. Wnioski na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od 1 sierpnia. Wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych składa się ze względu na miejsce zamieszkania a nie zameldowania.

dddddWnioski na nowy okres zasiłkowy, wraz z kompletem dokumentów, można składać od dnia 1 sierpnia. Jeżeli złożysz wniosek w sierpniu i we wrzesniu, świadczenia przysługujące w nowym okresie będą wypłacone w listopadzie, za wnioski złożone w październiku i w listopadzie możemy wypłacić pieniądze w grudniu.

dddddJeżeli pobierasz świadczenia rodzinne, masz obowiązek niezwłocznie powiadomić nas o wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej, zaprzestaniu nauki, zawarciu związku małżeńskiego, urodzeniu dziecka, umieszczeniu członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno–opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie a także o uzyskaniu dochodu.


Obsługa świadczeń rodzinnych;

  1. Pokój nr 7- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach

Obsługa świadczeniobiorców; Nazwiska alfabetycznie:

  1. Od A do Ł- Pani Elżbieta Hurkot – starszy specjalista ds. świadczeń rodzinnych, kontakt tel. 71-312-51-97 wew. 41.
  2. Od M do Ż- Pani Dagmara Telenga -referent ds. świadczeń rodzinnych,    kontakt tel. 71-312-51-97 wew. 41.
 


SZUKAJ


Prusice


BIP


Urząd Pracy


DOPS


Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Dolnośląski Urząd Wojewódzki